Se hvordan vi skaper miljøvennlig energi på VULKAN

Start

Om Energisentralen

Energien lages lokalt

På Vulkan henter vi energien til varme og kjøling til byggene rett utenfor stuedøren, eller rettere sagt fra geobrønner i bakken, fra overskuddsvarme og fra solen.

Moderne nærings- og forretningsbygg krever varme og kjøling for å ivareta drift og inneklima. Når det oppstår behov for kjøling er dette egentlig varme på avveie – varme som kunne vært brukt til et godt formål. Bygninger krever varme hele året, til for eksempel varmtvann. Som et element i Vulkan og Aspelin Ramms policy for å ivareta hensynet til miljøet, valgte vi å bygge et anlegg som nettopp løste dette; en energisentral som har som oppgave å gjenvinne all overskuddsvarme fra kjøling av byggene slik at varmen kan benyttes der det er behov for den. I tillegg til dette produserer vi fornybar varme og kjøling fra varmepumper og geobrønner som er boret 300 meter ned i bakken. På solrike dager får vi også solvarme fra et fasadeintegrert solfangeranlegg.

Energisentralen er fysisk plassert i kjelleren på Mathallen. Varmen og kjølingen distribueres til bygningene i rør med varmt vann til oppvarming og kaldt vann til kjøling.

Prosjektet har vært støttet av ENOVA SF.

 

Om energisentralen i media

Samlet lengde geobrønner boret ca.

0 km

Årsproduksjon tilsvarende forbruket til ca.

0 eneboliger

Totale byggekostnader

0 mill. kroner

Antall solfangere montert

0 stk.

Aktørene bak

Abicon

Abicon elektro AS er blant de største elektroinstallatørene i Buskerud og Nordre Vestfold, som også dekker Asker, Bærum og Oslo. Abicon elektro dekker de fleste områder innen elektro og automasjon – både for bedrifter og private kunder. Vi har 80 medarbeidere som vektlegger kvalitet og god service. Vår filosofi er at fornøyde kunder vender tilbake.

 

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig by- og eiendomsutvikler som ønsker å bidra til å skape attraktive bymiljøer. Byggene og rommene mellom byggene skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Målet om at vi skal forbruke mindre energi oppnås ved å bygge bedre og legge til rette for deling.

 

Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Oras

Oras er Norges ledende VVS-entreprenør. Med 14 avdelinger og 850 profesjonelle medarbeidere har vi erfaringen og gjennomføringskraften som trengs for å levere skreddersydde og kostnadseffektive vann-, energi- og klimaanlegg til alle typer bygg i hele landet.
Kundene velger oss fordi vi har kontroll, erfaring og de riktige menneskene for prosjekt og service. Sammen jobber vi på de største og mest profilerte byggeprosjektene i Norge.

 

Teknisk info

Fremtidens energiløsning i arbeid

Energisentralen er basert på varmepumpeteknologi. Det er i alt installert 5 varmepumper, med en total varmeeeffekt på 1,5 MW og en total kjøleeffekt på 1,3 MW. I tillegg til dette er det installert en isbank som kan yte 200kW i ca 2 timer. Opptaket av omgivelsesenergi skjer i hovedsak fra gjenvunnet prosessvarme (kjølevarme) og geobrønner. Utgående temperatur fra anlegget er på varm side ca 50oC og ca 8oC på kald side. Energisentralen forsyner også Mathallens eget sentralkjøleanlegg med propylenglykol på -8oC. Dette anlegget distribueres kjøling til Mathallens disker og kjølerom.

Energisentralen eier og drifter Vulkans eget solenergianlegg på Bellonahusets fasade. Dette anlegget produserer varmtvann fra sollys, og kan levere varme på opptil 80oC til energisentralen. På sommertid kan det oppstå varmeoverskudd fra solvarme og kjølevarme, Overskuddet benyttes til å lade geobrønnene med varme som tas ut igjen når det er stort varmebehov om vinteren. Om vinteren benyttes også fjernvarme til topplast og reservelast.

Energisentralen har en forventet årsproduksjon av kjøling og varme på om lag 6 GWh og forsyner om lag 55 000 kvadratmeter bolig og næringsbygg på Vulkan med kortreist og fornybar varme og kjøling.

Last ned PDF:

1. Energismart byutvikling
2. Foredrag – Vulkan Energisentral erfaringer
3. Skisse brønner Vulkan Nordre kvartal

 

Kontakt

Kjersti Folvik

Aspelin Ramm Direktør Miljø og Innovasjon m: 99 60 43 30  e: kf@aspelinramm.no